diumenge, 5 de maig de 2013

Fem un mapa conceptual amb Spicynodes

Conversió d'unitats

En esta entrada he puesto un documento de issuu en el que estan hechas las actividades sobre las unidades y sus conversiones.

Unitats de mesura de la informació

En esta entrada voy a hablar de la unidades de medida de la información,les unitats de mesura utilitzades en Informàtica són les següents: 
 bit: Es la unitat mínima d’informació, admet només valors binaris (ceros i uns).
byte:  
byte: Equival a vuit bits. També s’anomena octet, caràcter, etc. perquè aquest espai de memòria és el que ocupa un caràcter de la nostra escriptura: una lletra, una xifra, un signe de puntuació, etc.


Unitat de equivalència Equivalència
1 Byte 8 bits
1 kilobyte (Kb o K) 1024 bytes
1 Megabyte (Mb o M) 1024 Kilobytes
1 Gigabyte (Gb o G) 1024 Megabytes
1 Terabyte (Tb) 1024 Gigabytes

Juguem en binari

He estado jugando a http://forums.cisco.com/CertCom/game/binary_game_page.htm para practicar el uso del codigo binario he llegado hasta el nivel 5, hasta cual llegaras tu?

Infografia amb Piktochart

En esta entrada he puesto un piktochart que tiene informacion sobre las diferencias entre dato e información.